January 14, 2018

Historie

Det har visstnok vært klatreklubb i Mosjøen tidligere (på 70-tallet og kanskje begynnelsen av 80-tallet).

Noen ildsjeler har den gang klatret flere ruter i Mosjøen og omegn (bla.a

Siden ble klatreaktiviteten borte noen år. I 1994 begynte på nytt interesserte klatrere å klatre i Mosjøen og omegn.

Høsten 1998 innkalte Annvei Kyllingmo klatreinteresserte i Mosjøen sammen for å danne et interimstyre. Interimstyret bestod av Terje Kartstensen (leder), Annvei Kyllingmo (nestleder) Arve Aakvik (styremedlem), Yngvar Hanssen (styremedlem). Det ble besluttet å danne en klatreklubb. Etter tre møter i interimstyret ble det innkalt til konstituerende møte (09. november 1998). Vedtektene ble godkjent, og det ble bestemt at vi skulle utarbeide søknad om oppstartsmidler fra Vefsn kommune. Klubben lå igjen en periode i dvalemodus, men i 2013 ble det på nytt liv i klubben.  Nytt styre ble valgt i 2014, og antall medlemmer var ved utgangen av 2014 over 100!

I Kippermohallen disponerer klubben en fin klatrevegg. Vefsn kommune har kjøpt inn klatreutstyr beregnet for inneveggen. Klatreklubben har også eget klubbutstyr, beregnet for uteklatring, som lånes gratis ut til medlemmene. I Marka har vi et greit utendørs anlegg med ruter av ulik vanskelighetsgrad.