January 14, 2018

Om klubben

Mosjøen  klatreklubb ble offisielt etablert i 1998 men det har vært et klatremiljø i byen siden 70-tallet

 Caroline Mølegaard Onarheim Leder
Torstein Brandth   Nestleder
Stian Larssen  Kasserer/styremedlem
Marita Jacobsen Styremedlem
Egil Bogfjellmo Styremedlem
Mira  Strøm Braaten Vara-styremedlem
Mathias Sandstrak Sikkerhetsansvarlig
Rune Aakvik Ansvarlig for barneklatring
Monica Beiermann Ansvarlig for ungdomsklatring
Karina Eriksen Kursansvarlig