January 14, 2018

Styret

Leder

Caroline Mølgaard Onarheim
Epost: Caroline@vefsnfolkehogskole.no
Telefon: 976 94 471

Nestleder
Torstein Brandth
Epost: bstorstein@gmail.com
Telefon: 

Kasserer
Stian Larsen
Epost: stian.larssen@gmail.com
Telefon: 993 49 943

Styremedlem
Egil Bogfjellmo

Styremedlem

Marita Jacobsen

Vara styremedlem
Mira Strøm Braaten

Sikkerhetsansvarlig
Mathias Sandstrak

Ansvarlig for Barneklatring
Rune Aakvik

Ansvarlig for Ungdomsklatrin
Marita Jacobsen

Kursansvarlig
Karina Eriksen