January 14, 2018

Styret

Leder
Torstein Brandth

Nestleder
Egil Bogfjellm

Kasserer
Stian Larsen

Styremedlem
Mira Strøm Braaten

Styremedlem
Marita Jacobsen

Vara styremedlem
Per Christian Enger

Sikkerhetsansvarlig
Mathias Sandstrak

Ansvarlig for Barneklatring
Rune Aakvik

Ansvarlig for Ungdomsklatrin
Marita Jacobsen/Erlend Lorentzen

Kursansvarlig
Karina Eriksen