January 14, 2018

Medlemskap

Årskontingent

200 kr – Barn opp til 13 år
400 kr – Ungdom fra 13 – 19 år
600 kr – Voksen fra 20 og oppover

Kontingenten gir fri adgang til klatreveggen samt tilgang til gratis utlån av klatreseler, taubrems og klatresko

Barne- og ungdomsklatringen er gratis for medlemmer.