January 14, 2018

Samarbeidspartnere

Helgeland Sparebank er en selvstendig sparebank som har som mål å være den ledende banken på Helgeland

Nærhet til kundene gjennom et desentralisert kontornett, høy kompetanse og kunnskap om lokale forhold, er bankens viktigste konkurransefordeler


Helgeland Kraft produserer fornybar energi og utvikler strømnett til hele Helgeland. Selskapet er eid av 14 kommuner på Helgeland og har over 90 % av husholdningskundene som finnes på Helgeland. I tillegg har selskapet 35 % omsetning utenfor Helgeland.